TNO Getest

Deze resultaten zijn behaald in 3 keer per week 8 minuten trainen, gedurende 2 maanden. (Effectieve trainingstijd: totaal 3 uur.)

Toename van:
72% van het uithoudingsvermogen
        (volhoudtijd)
9,7% van de dynamische
         spierkracht
5,2% van de statische spierkracht
3,5% van de zuurstofopname

Afname van:
3,5% van het vetpercentage

Lees meer...

HOE WERKT HET?


De ExerciseWorx methoden XXX draait om de ROM-machine. De workout op de ROM-machine bestaat uit twee onderdelen. Via een beweging met maximale bewegingsuitslag en continue weerstand wordt eerst 4 minuten het bovenlichaam getraind, aansluitend volgen 4 minuten voor het onderlichaam.

Het geheim van de ROM-machine is dat bij iedere oefening zon 80% van alle bewegingsspieren wordt gebruikt. Doordat er zoveel spieren tegelijk gebruikt worden, is de kans op overbelasting minimaal, waarmee de blessuregevoeligheid van de ROM-machine zeer klein is. Ook voor doelgroepen als bijvoorbeeld ouderen of mensen met fysieke beperkingen vormt de ROM-machine daarmee een aantrekkelijk alternatief.

 


© Copyright 2009 Exercise Works BV - Site door Maxes